sklepw 139 sklepach
Gdzie i jak złożyć skargę na komornika
21-07-2006

Zaskarżeniu w drodze skargi podlegają wszelkie czynności faktyczne i orzeczenia wydawane przez komornika, o ile kodeks nie przewiduje innego środka zaskarżenia lub nie wyklucza skargi. Przykładowo wskazać można, że skarga na czynności komornika może dotyczyć takich czynności jak: zajęcie rachunku bankowego czy ruchomości. Wśród orzeczeń wskazać można przede wszystkim zarządzenie o zwrocie wniosku egzekucyjnego z powodu nieusunięcia jego braków formalnych, postanowienia o ukaraniu grzywną, umorzeniu lub zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, czy postanowienie o ustaleniu kosztów tego postępowania.

Skarżyć czynności komornika mogą przede wszystkim dłużnik i wierzyciel. Jednak nie tylko strony postępowania mają takie uprawnienie, ponieważ ustawodawca dopuścił możliwość zaskarżenia czynności lub zaniechania komornika przez każdą osobę, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone.

Osoby niezadowolone z działań komornika mają 7 dni na wniesienie skargi. Termin ten liczy się od dnia dokonania czynności, gdy dana osoba była przy niej obecna lub była o czynności zawiadomiona. W innych wypadkach termin zaczyna biec od zawiadomienia o czynności, zaś w braku zawiadomienia od dnia, kiedy czynność powinna być dokonana.

W przypadku zaniechań komornika dotyczących czynności, które nie mają ściśle określonego terminu ich dokonania, początek terminu będzie trudno ustalić, dlatego należy przyjąć, iż będzie on biegł od dnia, kiedy skarżący dowiedział się o zaniechaniu komornika.

Skargę na czynności komornika rozpoznaje zawsze sąd rejonowy. Właściwy będzie sąd, przy którym działa komornik. Jedyny wyjątek występuje wtedy, gdy wierzyciel wybrał do prowadzenia egzekucji komornika, który nie byłby właściwy według właściwości ogólnej, ponieważ wtedy skargę składa się do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

WAŻNE
Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia lub zarządzenia, chyba że sąd - uwzględniając wniosek skarżącego - zawiesi w całości lub części postępowanie egzekucyjne (art. 821 par. 1 k.p.c.).

W skardze należy wskazać dłużnika, wierzyciela i ich adresy, skarżącego i jego adres, jeżeli nie jest nim wierzyciel lub dłużnik, określić zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano. Ponadto musi ona zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie zaniechanej czynności. Tak jak każde pismo procesowe, skarga musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest wnoszona, uzasadnienie oraz podpis skarżącego. Do skargi należy dołączyć odpisy skargi i odpisy załączników, dla każdej uczestniczącej w postępowaniu egzekucyjnym strony oraz jeden dodatkowy odpis dla komornika. Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 100 złotych. (...)

Źródło: Rafał Krawczyk / Gazeta Prawna nr 139

Komentarze użytkowników: 0
Najbliższe targi:
42 Krakowskie Targi...
Polska - Kraków
2014-04-24 | 2014-04-26
MUREXPO
Polska - Warszawa
2014-04-25 | 2014-04-27
MODNE WNĘTRZE
Polska - Warszawa
2014-04-25 | 2014-04-27
DREMASILESIA
Polska - Katowice
2014-04-25 | 2014-04-27
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!
 • Małgorzata Niecko
 • Paulina Karoń
 • Mariusz Anuszkiewicz
 • Karolina Lewandowska
 • Dawid Arkusinski
 • Tomasz Pelc
 • Mikołaj Święty
 • Justyna Smolińska
 • Piotr Kiełcz
 • Klaudia Proksa
 • Piotr Szura
 • Magdalena Andruszewska
 • Sylwia Kozyra
 • Grażyna Góralska
 • Marcin Sip
 • Magdalena Skorupska
 • Katarzyna Millo
 • Dagmara Oleszczak
 • Arkadiusz Serafin
 • Kamil Klockowski
 • Grażyna Wilczewska
 • Agata Staniucha
 • Mariola Dobroc
 • Mariusz Poltorak
 • Wiesława Misiak
 • Justyna Rzędzińska
 • Marek Radkowski
 • Marcin Bender
 • Beata Giercuszkiewicz
 • Justyna Krerowicz